Zakaj pišem blog?

Tomaž Jakofčič je pred kratkim napisal odličen prispevek na temo trenutnega stanja v alpinizmu. V njem se dotakne moderne “blogrole” oz. poplave alpinističnih blogov, med katere nedvomno spadam tudi sam. Navkljub strinjanju z besedilom sem se tako zamislil, zakaj se sam ukvarjam s točno to dejavnostjo. Mar ni alpinističnih blogov že brez moje udeležbe dovolj? Natuhtal sem tri razloge, s katerimi bom poskusil opravičiti obstoj tegale koščka spleta: Kot otrok modernega sveta sem bil že od srednje šole naprej izpostavljen (skoraj) neoviranemu dostopu do Interneta, in vedno so me navduševali zapisi tujih blogerjev, ki so vzneseno opisovali svoje alpinistične, pohodniške, smučarske,...
Continue reading...